Sponsorowanie w DDA – początki modelu „Towarzysza podróży”.

W 1989 roku, Komisja DDA do spraw sponsorowania zaczęła polecać model „towarzysza podróży” oraz współsponsorowanie jako podejścia wypracowane przez wspólnotę DDA. Model sponsorowania w DDA jest modyfikacją metody stosowanej we wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Model AA jest sprawdzonym sposobem, który pomaga członkom wspólnoty odnaleźć i utrzymać trzeźwość. Członkowie AA uczą się, aby rezygnować z destrukcyjnej samowoli, trenują rygorystyczną uczciwość i szukają woli Bożej.

Podobnych rezultatów pragniemy we wspólnocie DDA; jednak Komitet do spraw Sponsorowania uznał, że model praktykowany w AA nie był dopasowany do pewnych cech jakie ma osobowość DDA, takich jak nasze nadmierne poleganie na innych w celu uzyskania wskazówek i aprobaty, jak również tendencja do zarządzania życiem drugiej osoby. Obawiano się, że bez wprowadzenia zmian do modelu AA, sponsor DDA będzie odgrywał wobec podopiecznego rolę władcy, zamiast dać mu osobistą swobodę i możliwość wyboru. Tak więc model „towarzysza podróży” został wprowadzony, aby od początku ustawić sponsora i podopiecznego na równych pozycjach.

źródło: dda.org.pl

Otagowano .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.