Informacje o DDA…

Przeznaczenie czasu na znalezienie nas było pierwszym dużym krokiem na drodze Twojego zdrowienia. Prosimy Ciebie, abyś przeznaczył jeszcze kilka minut na przejrzenie naszej strony. Jeśli utożsamiasz się z kilkoma cechami dorosłych dzieci to prawdopodobnie jesteś we właściwym miejscu. Mamy nadzieję, że uznasz naszą stronę za pomocne źródło informacji o syndromie DDA/DDD. Jeśli chcesz, to dodaj naszą stronę do Twoich zakładek, abyś mógł skorzystać z niej w przyszłości i użyć tej strony jako jednego z narzędzi zdrowienia.

Wiele osób zadaje nam pytania dotyczących DDA. Niektóre pytania często powtarzają się. Niektóre osoby przychodzące na mitingi DDA/DDD nie mają odwagi zapytać o to co chcą wiedzieć o DDA/DDD. Dlatego publikujemy tutaj odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania o DDA/DDD.

Co znaczy skrót DDA?

DDA są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcja. DDA nie jest połączone z żadną sektą, partią, wyznaniem, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek politycznych sporach. Używamy dwunastu kroków i dwunastu tradycji przyjętych z AA jako podstawy naszego programu odkrywania – zdrowienia oraz jako naszego przewodnika do przeżywania jednego dnia w danym czasie. Skrót DDA oznacza Dorosłe Dzieci Alkoholików. Na ulotkach o problemie DDA  w języku angielskim używany jest skrót ACA (Adult Children of Alcoholics).

Jakie są warunki uczestnictwa w mitingu DDA?

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w mitingu DDA jest pragnienie wyzdrowienia z syndromu DDA czyli gotowość do podjęcia pracy na Programie DDA. Warunkiem uczestnictwa w mitingu DDA jest przestrzeganie zasad organizacyjnych panujących na danym mitingu DDA, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników mitingu oraz spokojnej pracy na Programie DDA.

Czym jest Program DDA?

Program DDA składa się z 12 Kroków DDA i 12 Tradycji DDA. Zasady pracy z Programem DDA opisane są szczegółowo w Wielkiej Księdze DDA. 12 Kroków jest drogowskazami na drodze zdrowienia z syndromu (problemu) DDA dla indywidualnego członka grupy DDA. 12 Tradycji DDA dostarcza zasad jak ma działać grupa DDA. Tradycje DDA są wyjaśnieniem zasad: jedności grupy DDA, samowystarczalności grupy DDA, niesienia posłania DDA, anonimowości w DDA. Do zdrowienia niezbędne jest stosowanie w codziennym życiu zarówno Kroków DDA jak i Tradycji DDA.

Czym jest problem DDA?

Dorastanie w dysfunkcyjnej lub alkoholowej rodzinie wpływa negatywnie na wszystkie dziedziny życia dorosłej osoby. Dziecko nauczone w dzieciństwie trzech zasad życia: nie czuj!, nie ufaj!, nie mów! ma duże trudności jako dorosły człowiek. DDA ma problemy z rozpoznawaniem swoich emocji i uczuć i mówieniu o nich. DDA mają problemy z budowaniem związków damsko-męskich, gdyż nie widziały w dzieciństwie zdrowej miłości u swoich rodziców. DDA mają duże trudności w realistycznym postrzeganiu otaczającego świata. W relacjach, które buduje DDA dominuje kontrola zamiast zaufania, lęk zamiast odwagi, wycofanie zamiast podejmowania ryzyka, dystans zamiast bliskości. Rozległość problemu DDA doskonale opisują cechy DDA.

Czym jest miting DDA?

Miting DDA jest spotkaniem osób, które chcą zdrowieć z syndromu DDA lub DDD. Na mitingach DDA dzielimy się  TYLKO własnym doświadczeniem, siłą i nadzieją oraz tym jak zdrowiejemy na Programie 12 Kroków i 12 Tradycji DDA.

Czy mitingi DDA są darmowe?

Udział w mitingu DDA jest darmowy. We wspólnocie DDA nie ma obowiązkowych opłat i składek członkowskich od uczestników mitingów. Zgodnie z Tradycją 7 DDA po mitingu zbieramy dobrowolne datki na herbatę, kawę, paluszki oraz druk ulotek i materiałów w celu niesienia posłania jeszcze cierpiącym DDA.

Gdzie można kupić Wielką Księgę DDA?

Na mitingach DDA naszej grupy czytamy teksty o Krokach i Tradycjach DDA z Wielkiej Księgi DDA. Aktualnie trwają prace nad polskim tłumaczeniem Wielkiej Księgi DDA. Wielką Księgę DDA (ACA Red Book) w języku angielskim można kupić w anglojęzycznych księgarniach wysyłkowych (np. Amazon).

Co mogę zrobić aby zdrowieć na programie DDA?

Wszystkie sugestie, wskazówki i inspiracje zawarte w Programie DDA zarówno w Krokach DDA jak i w Tradycjach DDA zrodziły sie z praktyki uczestników Wspólnoty DDA. Zacznij regularnie uczęszczać na mitingi DDA, codziennie czytaj fragmenty tekstów Kroków DDA i Tradycji DDA, znajdź sponsora, który pomoże Tobie pracować na Programie i wyjaśni Tobie Twoje wątpliwości, codziennie czytaj afirmacje. Wielu członkom Wspólnoty DDA pomogła osobista modlitwa do Boga. Po prostu zacznij działać, bo Program DDA działa wtedy, gdy Ty działasz. Podejmij się jakiejś służby w grupie DDA, bo to zmobilizuje Ciebie do regularnego przychodzenia na mitingi DDA.

Jak pokonać swój lęk i przyjść na pierwszy  miting DDA?

Wyobraź sobie, że każdy z nas uczestników mitingów DDA miał swój pierwszy w życiu miting DDA i przeżywał podobne emocje jak TY. Nie ma ludzi, którzy się nie boją i nie czują lęku. Odnajdź w sobie odrobinkę odwagi i przyjdź na miting DDA pomimo, że odczuwasz lęk. Uwierz nam, lęk ma tylko duże oczy, a naprawdę nie jest silny i jesteś w stanie go pokonać.

Jak mogę zostać członkiem wspólnoty DDA?

Zgodnie z Tradycją III jedynym warunkiem przynależności do DDA jest utożsamianie się z problemem DDA czyli uświadomienie sobie, że ma się problem DDA i pragnienie wyzdrowienia z syndromu DDA. Wspólnota DDA nie prowadzi żadnych zapisów, list członków, nie wymaga podawania danych osobowych ani posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli jesteś przekonany, że masz problem DDA i szukasz pomocy to przyjdź na nasz miting DDA.

Często mówi się w DDA o narzędziach zdrowienia. Czym są te narzędzia zdrowienia?

W Programie DDA są opisane działania, które pomagają zdrowieć osobom z problemem DDA. Z narzędzi zdrowienia z syndromu DDA warto wymienić: uczestnictwo w mitingach DDA, czytanie literatury wspólnoty DDA, praktykowanie w życiu codziennym 12 Kroków i 12 Tradycji DDA, rozpoznawanie miejsc i osób, które naszym zdrowieniu pomagają lub przeszkadzają, budowanie relacji z naszym wewnętrznym dzieckiem, praca ze sponsorem nad tekstami z programu DDA, uczęszczanie na mitingi innych 12 krokowych wspólnot np. AA i Al-Anon, podejmowanie się służb we grupie DDA.

 Skąd mam wiedzieć, że jestem DDA?

Możesz spróbować sam sobie uświadomić, że masz problem DDA czytając literaturę DDA a w szczególności I Krok DDA oraz cechy DDA.  Krok I DDA mówi: Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków alkoholizmu lub innej dysfunkcji rodzinnej, że przestaliśmy kierować naszym życiem. Jeśli podejrzewasz, że masz problemy DDA to zachęcamy Ciebie do przyjścia na nasz miting DDA. Jeśli jesteś DDA i masz aktualnie problem z nadużywaniem alkoholu zachęcamy Ciebie do skorzystania z mitingów grup AA. Jeżeli jesteś DDA i jednocześnie jesteś mężem lub żoną osoby uzależnionej zachęcamy Ciebie do skorzystania z mitingów grup Al-Anon.

Co mam wybrać psychoterapię DDA czy mitingi DDA?

Najlepiej wybierz obydwie formy pomocy DDA. Profesjonalni terapeuci zalecają uczęszczanie na mitingi DDA w okresie psychoterapii. Z doświadczenia członków Wspólnoty DDA wynika, że psychoterapia jest dobrym narzędziem do wyzdrowienia z syndromu DDA. Warto korzystać z usług psychoterapeutów, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, duże doświadczenie w swojej pracy oraz kierują się w psychoterapii zasadami etycznymi.

W jakim wieku przychodzą osoby na mitingi DDA?

Mitingi DDA są skierowane do osób dorosłych z problemem DDA bez limitu wieku. Dla dzieci i młodzieży do lat 18 z rodzin dysfunkcyjnych polecamy mitingi wspólnoty Alateen.

Dlaczego tradycje DDA są ważne w zdrowieniu?

Tradycje DDA dostarczają wskazówek jak powinna działać grupa DDA, tak jak kroki DDA są drogowskazami dla osoby chcącej zdrowieć z syndromu DDA. Doświadczenie wspólnoty DDA pokazuje, że przerabianie programu w pojedynkę bez pomocy grupy DDA rzadko przynosi efekty. Tadycje DDA wyjaśniają na czym polega budowanie jedności grupy, niesienie posłania DDA, anonimowość, niezależność grupy DDA. Wszystkie kroki DDA są napisane w liczbie mnogiej aby pokazać, że nikt na programie DDA nie zdrowieje z syndromu DDA tylko w pojedynkę ale też dzięki wsparciu przyjaciół z grupy DDA.

Czy DDA jest organizacją religijną?

Wspólnota DDA oferuje duchowy program uzdrowienia z problemu DDA. Wspólnota DDA nie jest organizacją religijną i nie jest związana z żadną religią, wyznaniem czy sektą. Program DDA zachęca każdego uczestnika mitingów do poszukiwania Siły Wyższej, którą niektóre osoby nazywają Bogiem. Niektórzy rozumieją Boga według własnej religii, w której byli wychowani. Niektórzy odkrywają Boga w czasie spotkań DDA, doświadczając Go jako pozytywną, wspierającą siłę lub osobę której są wdzięczni. Niektórzy zastępują groźnego Boga z ich dzieciństwa, Siłą Wyższą lub Bogiem, który kocha i któremu możemy ufać bezgranicznie. Bez względu na to jakie jest nasze rozumienie Boga, wiemy na pewno, że pracując w programie nie możemy uzdrowić się sami. Aby powrócić to zdrowia psychicznego członkowie wspólnoty DDA opierają się na Sile Wyższej lub Bogu zgodnie ze swoim rozumieniem.

Czy DDA jest organizacją polityczną?

Wspólnota DDA nie jest związana z żadną partią ani ruchem politycznym. Zgodnie z Tradycją X DDA wspólnota DDA nie zajmuje stanowiska w sprawach zewnętrznych wobec tej wspólnoty. DDA nie bierze udziału w sporach politycznych, nie popiera ani nie krytykuje programów partii politycznych, decyzji rządów po to aby imię i autorytet Wspólnoty DDA nie został uwikłany w publiczne polemiki. Zgodnie z Tradycją V DDA najważniejszą misją wspólnoty DDA na całym świecie jest niesienie posłania DDA jeszcze cierpiącym i potrzebującym pomocy DDA.

Czy DDA jest organizacją charytatywną?

DDA nie jest organizacją charytatywną. Jako wspólnota DDA nie udzielamy pomocy finansowej, materialnej, rzeczowej. Naszą misję opisuję dokładnie Program 12 Kroków i 12 Tradycji DDA.

Dlaczego na mitingach DDA nie udzielamy rad?

Z naszego doświadczenia wiemy, że na miting przyszliśmy po to aby ktoś wysłuchał a nie dawał rady. Ernest Hemingway napisał kiedyś: Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czu­je się bardzo samotny.

Co to jest Zlot Radości DDA?

Zlot Radości DDA jest to coroczne ogólnopolskie lub światowe spotkanie członków wspólnoty DDA, które jest organizowane w celu integracji wspólnoty DDA. Uczestnicy Zlotu dzielą się swoją swoim doświadczeniem i radością na drodze zdrowienia z syndromu DDA.

Jestem studentką nie będącą DDA. Czy mogę uczestniczyć w mitingu DDA?

Udział w mitingu DDA nie jest wyjściem do zoo, gdzie można zobaczyć i badać okazy. Podczas mitingów mówimy o ważnych, trudnych, bolesnych wydarzeniach z życia DDA czy DDD i nie chcemy, aby ktoś traktował nas jak okaz do badań.

Co oznacza termin rodzina dysfunkcyjna?

W praktyce rodzinę określa się dysfunkcyjną, gdy dana rodzina nie wypełnia swojej społecznej, wychowawczej, życiowej roli a relacje między jej członkami nie są zdrowe. W rodzinie dysfunkcyjnej zamiast zaufania, troski, ciepła, miłości relacjami między jej członkami wyznaczają manipulacja, zaniedbanie, przemoc psychiczna lub fizyczna. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej są (bardzo często nieświadomie) uczone zasad: Nie ufaj! Nie czuj! Nie mów! Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych przyjmują jedną z ról: dziecko bohater, dziecko maskotka, dziecko niewidzialne, dziecko czarna owca. Bardzo często te rolę osoby dorastające w rodzinie dysfunkcyjnej przenoszą do dorosłego życia, do pracy, w dorosłe relacje.

Ile czasu potrzeba na wyzdrowienie z syndromu DDA/DDD?

Odpowiedź na pytanie jest trudna. Każdy z nas jest inny. W rodzinach z których pochodzą DDA istnieje różny poziom zachowań dysfunkcyjnych, które wpływały na dzieci. Dotarcie do wspomnień z dzieciństwa, akceptacja tego co zdarzyło w dzieciństwie, wyjście z izolacji, budowanie własnego poczucia wartości, odkrycie swojej tożsamości, uzdrowienie relacji międzyludzki, wszystko wymaga czasu. Jednym to zajmuje miesiące a innym lata. Jeśli będziesz tylko chodził na mitingi a nie będziesz pracował ze sponsorem nad programem DDA wyzdrowienie z DDA może zabrać Tobie znacznie więcej czasu.

Dlaczego zdrowienie na programie DDA wymaga czasu?

Toksycznych i niezdrowych schematów myślenia, które są źródłem problemów DDA lub DDD w dorosłym życiu dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej uczy się wiele lat. Zmiana myślenia i nawyków działania wymaga wielu lat refleksji nad swoim myśleniem i zachowaniem i ćwiczenia nowych sposobów zachowań. Problem DDA polega między innymi na pomniejszaniu lub wypieraniu ze świadomości dysfunkcyjnych zachowań. Zdrowienie z syndromu DDA jest ewolucyjną zmianą myślenia i zachowań DDA.

Czym jest duchowość w programie DDA?

Duchowość jest uświadomieniem sobie i przeżywaniem  relacji pomiędzy samym sobą a Bogiem, relacji pomiędzy samym sobą a innymi ludźmi, relacji pomiędzy samym sobą a przyrodą, relacji pomiędzy samym sobą a światem materialnym, relacji pomiędzy samym sobą a światem wartości duchowych, relacji pomiędzy sztuką lub kulturą a samym sobą, relacji pomiędzy sobą samym a przyszłością lub przeszłością. Wiele osób z syndromem DDA skupia całą swoją uwagę i siły na codziennych problemach pomijając sferę duchowości lub żyje w przeszłości lub przyszłości zamiast w teraźniejszości czyli tu i teraz.

Wszystkie wpisy

Jaki jest koszt udziału w mitingu DDA?

DDA to program samopomocowy, utrzymujący się z własnych składek uczestników mitingów DDA. Zgodnie z naszą Siódmą Tradycją DDA finansujemy się sami. Podczas spotkań zbieramy dobrowolne składki od uczestników mitingu. Składki przeznaczamy na zakup kawy, herbaty, ciastek na spotkania oraz druk lub kserowanie tekstów i materiałów służących niesieniu posłania jeszcze cierpiącym DDA.

Czym różni się miting DDA od psychoterapii?

Miting DDA jest spotkaniem osób z problemem DDA, które dzielą się tylko swoim osobistym doświadczeniem, nadzieją i motywacją na drodze pracy na Programie 12 Kroków i Tradycji DDA. Na zdrowych mitingach DDA grupy pracują na tekstach kroków i tradycji DDA. Istotą zdrowienia na Programie DDA jest stawanie się swoim kochającym rodzicem, który z miłością, szacunkiem, delikatnością opiekuje się swoim wewnętrznym dzieckiem. Na mitingu DDA nie ma prowadzących terapeutów czy psychologów. Grupy DDA działają jako grupy samopomocowe w oparciu o dobrowolny wolontariat. Na terapii grupowej nad przebiegiem spotkania grupy terapeutycznej czuwa psychoterapeuta, który posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Psychoterapeuta diagnozuje i kieruje daną osobę na terapię indywidualną lub grupową. Mitingi DDA nie są terapią DDA, ale często psychoterapeuci polecają uczestnictwo w mitingach jako skuteczną formę zdrowienia z syndromu DDA/DDD.

Jakie są rodzaje mitingów DDA?

We wspólnocie DDA jest kilka rodzajów mitingów DDA: mitingi otwarte, mitingi zamknięte, mitingi spikerskie, mitingi warsztatowe. Cechą wspólną mitingów DDA jest to, że podczas tych mitingów dzielimy się swoim doświadczeniem, radościami, smutkami oraz problemami w dorosłym życiu wynikającymi ze wzrastania w dysfunkcyjnej rodzinie.

Jak znaleźć sponsora DDA?

Sponsorów możemy znaleźć podczas mityngów DDA, zlotów DDA lub warsztatów DDA. Uczęszczając na mityngi i słuchając innych osób dzielących się swoim doświadczeniem dotyczącym zdrowienia z syndromu DDA rozpoznajemy sytuacje podobne do naszych własnych. Możemy po spotkaniu zapytać tę osobę, czy chciałaby zostać naszym sponsorem na Programie DDA. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o sponsorowaniu, zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem Wielkiej Księgi DDA dotyczącym tematyki sponsorowania lub zapytać prowadzącego miting DDA albo rzecznika grupy DDA.

Jaka jest oficjalna literatura wspólnoty DDA?

Oficjalną literaturą światowej wspólnoty DDA (ACA) jest :

Big Red Book – Adult Children of Alcoholics (Wielka Czerwona Księga DDA)
Yellow Book – Steps Workbook (Żółta Księga, Zeszyt ćwiczeń)
Daily Affirmations – Strengthening My Recovery (Codzienne afirmacje)
The Laundry List WorkBook (Zeszyt ćwiczeń)
Loving Parent Guidebook (Poradnik kochającego rodzica)

Jak wygląda miting DDA?

Miting (spotkanie) naszej grupy DDA składa się z dwóch części. W pierwszej części mitingu DDA czytamy podstawowe teksty DDA: Problem DDA, Rozwiązanie, Obietnice DDA, Prawa DDA, Cechy DDA, 12 Kroków DDA, 12 Tradycji DDA, Preambułę DDA. W drugiej części mitingu DDA pracujemy nad tekstami Kroków DDA lub Tradycji DDA. Mitingi zaczynamy i kończymy modlitwą o pogodę ducha. Mitingi naszej grupy DDA odbywają się w każdą środę w godz. od 18.30 do 20.30. Często mitingi trwają dłużej, gdyż chcemy, aby każdy uczestnik naszego mitingu mógł podzielić się swoim problemem, doświadczeniem, radością i nadzieją.

Jeśli chcesz możesz przeczytać:

Pierwsze kroki w DDA
24 cechy DDD
Typowe uczucia i zachowania DDA
Co robimy na mitingach DDA?
Jak zdrowiejemy na Programie DDA?
Sponsorowanie w DDA – początki modelu „Towarzysza podróży”
Sponsorowanie w DDA (1)
Prawa DDA
Obietnice DDA
Problem DDA
Rozwiązanie dla DDA
Certyfikat Prawa do Zabawy
Oficjalna literatura DDA

Aktualizacja: 18 kwietnia 2023 roku

Opublikowano: 15 lipiec 2019 roku

Otagowano , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.