12 Tradycji DDA

 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; zdrowienie każdego z nas zależy od jedności wspólnoty DDA.
 2. Dla celów działania naszej grupy istnieje tylko jedyny ostateczny autorytet – miłujący Bóg, przejawiający się w sumieniu naszej grupy. Nasi liderzy są jedynie zaufanymi służebnymi, oni nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem członkostwa w DDA jest pragnienie zdrowienia ze skutków dorastania w rodzinie alkoholowej lub innej rodzinie dysfunkcyjnej.
 4. Każda grupa jest niezależna, z wyjątkiem spraw dotyczących innych grup lub DDA jako całości.
  Współpracujemy ze wszystkimi innymi programami Dwunastu Kroków.
 5. Każda grupa ma tylko jeden główny cel – nieść posłanie dorosłemu dziecku, które jeszcze cierpi.
 6. Grupa DDA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy DDA żadnej powiązanej z nią instytucji lub zewnętrznej organizacji, aby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa DDA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Działalność we wspólnocie Dorosłych Dzieci Alkoholików powinna pozostać na zawsze działalnością nie wykonywaną zawodowo i nieodpłatną; nasze służby centralne mogą jednak zatrudniać pracowników specjalnych.
 9. DDA nie powinno nigdy stać się formalną organizacją; możemy jednak tworzyć oficjalne rady i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.
 10. Wspólnota Dorosłych Dzieci Alkoholików nie zajmuje stanowiska w kwestiach zewnętrznych, dlatego też nazwa DDA nie powinna być nigdy uwikłana w publiczne kontrowersje.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; zachowujemy osobistą anonimowość wobec prasy, radia, telewizji, filmu oraz mediów społecznościowych.
 12. Anonimowość jest duchowym fundamentem wszystkich naszych Tradycji, zawsze przypominającym nam o tym, że zasady są ważniejsze od osobowości.

To jest tłumaczenie literatury zatwierdzonej przez ACA, zaakceptowane przez polskojęzyczną wspólnotę ACA (DDA/DDD). © [2021] Copyright Adult Children of Alcoholics / Dysfunctional Families World Service Organization, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Otagowano .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.