Cytaty dla DDA

Błędem, który często popełniają osoby cierpiące na problemy z poczuciem własnej wartości, jest przekonanie, że jesteśmy godni szacunku tylko wtedy, gdy jesteśmy godni podziwu.

Christope Andre

Jeżeli dorastałeś w rodzinie alkoholików, musisz prostować spaczone poglądy i porządkować zamęt w sferze uczuć, spowodowany takim wychowaniem. Nie ma innego wyjścia.

dr George W. Vroom

Nasze poczucie własnej wartości ma ogromny wpływ na to, co nazywamy miłością, i jakie mamy w stosunku do niej oczekiwania.
Im wyżej cenimy siebie, tym mniej jesteśmy uzależnieni od nieustannych dowodów troski naszego współmałżonka. I odwrotnie, im niższa jest nasza samoocena, tym większą mamy tendencję do uzależniania się od bezustannych zapewnień o miłości, co może doprowadzić do błędnych wyobrażeń na jej temat.

Virginia Satir

Żaden problem nie może być rozwiązany z tego samego poziomu świadomości, który go stworzył.
Albert Einstein

W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi.

Phil Bosmans

Każde prawdziwe wzrastanie, czy to intelektualne, czy duchowe, rodzi się z zagubienia, z utraty kierunku, z poczucia bezsilności, braku kontroli, z dotknięcia własnego zła lub choroby.

Tommy Hellsten

Szczęście nie przychodzi w pocztowej przesyłce.
Szczęście nie powstaje w labolatorium .
Szczęście nigdy nie będzie efektem przyciśnięcia guzika .

Autor nieznany

Dopiero kiedy pogodzimy się z brakiem kontroli nad swoim życiem, stwarzamy przestrzeń dla cudu.

Erica Jong

Dziś ludzie chcą być kimś, zamiast coś zrobić.
Margaret Thatcher

Szczęście nie sprzyja ludziom biernym. Trzeba je prowokować, zdobywać, trzeba po prostu na nie zasłużyć (…)

Theresa Révay

Wstydem nie rządzi rozum. Wstyd rodzi się z dokonywanego nieustannie porównania z obrazem człowieka takiego, jakim chcielibyśmy być

Jacek Dukaj

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do spotkania mnie samej.

Alice Miller

Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.

Antoni Kępiński

Człowiek więcej boi się tworów własnego umysłu niż konkretnej rzeczywistości.

Antoni Kępiński

Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.

Margaret Thatcher