12 Kroków DDA/DDD

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków alkoholizmu lub innej dysfunkcji rodzinnej, że przestaliśmy kierować naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek pojmujemy Boga.
 4. Dokonaliśmy gruntownego i odważnego obrachunku moralnego nas samych.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg usunął wady naszego charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Boga w pokorze, aby usunął nasze słabe strony.
 8. Sporządziliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal osobisty obrachunek moralny, na bieżąco przyznając się do popełnionych błędów.
 11. Poprzez modlitwę i medytację dążyliśmy do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek pojmujemy Boga, modląc się o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść to posłanie tym, którzy wciąż cierpią i praktykować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz